แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการให้บริการทางกฏหมาย (ภาคบรรยาย)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการให้บริการทางกฏหมาย (ภาคบรรยาย) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการให้บริการทางกฏหมาย (ภาคบรรยาย)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการให้บริการทางกฏหมาย (ภาคบรรยาย)
กิจกรรมหลัก 2 ชั่วโมง (ภาคบรรยาย 2 ชม. ภาคปฎิบัติ 18 ชม. ) ณ ห้องเรียน LB 1402
*ชี้เเจ้งนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ
1. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศทั้ง 4 รอบ ให้นักศึกษามาลงชื่อได้ที่หน้าห้องบริการการศึกษาวันนี้เท่านั้น !!
โดยให้เลือกรอบการฟังบรรยายที่ 1 และ 2 คือรอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม เวลา 10.00-12.00 น. (รอบที่ 1) หรือเลือกฟังบรรยาย เวลา 14.00-16.00 น. ( รอบที่ 2)
ซึ่งรอบที่ 3 และ 4 เต็มแล้วจึงไม่สามารถรับนักศึกษาเพิ่มเติมได้
*หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกำหนดไว้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ