แสดงรายละเอียดข่าว25 มีนาคม 2559 พิธีเปิดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

25 มีนาคม 2559 พิธีเปิดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มีนาคม 2559 พิธีเปิดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีเปิดพิธีเปิดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ