แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Let’s the future talk

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Let’s the future talk - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Let’s the future talk

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Let’s the future talk ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 -12.00 น. กิจกรรมเสริมจำนวน 2 ชั่วโมง

ขณะนี้ระบบเปิดรับสมัครแล้ว นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทันที
รูปภาพของ Law Cmu

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ