แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ประกาศงดการเรียนการสอน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น.

เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์ จะได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ และครบรอบวันสถาปนา 10 ปี ในการนี้ คณะนิติศาสตร์จึงขอประกาศงดการเรียนการสอน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ