แสดงรายละเอียดข่าวIAU เชิญร่วมประชุม IAU 15th General Conference

IAU เชิญร่วมประชุม IAU 15th General Conference - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IAU เชิญร่วมประชุม IAU 15th General Conference

ด้วย International Association of Universities จะจัดประชุม IAU 15th General Conference ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการประชุม ในโอกาสที่ระลึกครบ 100 ปี ระบบมหาวิทยาลัยไทย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.etouches.com/iau2016 และสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ t.jensen@iau-aiu.net ภายในวันที่ 4 เมษายน 2559 ทั้งนี้ผู้ประสงค์นำเสนอผลงานทางวิชาการโปรดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ