แสดงรายละเอียดข่าวThe Asia-Europe Foundation เชิญชวนนักศึกษาสมัครร่วมโครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน (หมดเขต 5เมษายน 2559)

The Asia-Europe Foundation เชิญชวนนักศึกษาสมัครร่วมโครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน (หมดเขต 5เมษายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Asia-Europe Foundation เชิญชวนนักศึกษาสมัครร่วมโครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน (หมดเขต 5เมษายน 2559)

ด้วย The Asia-Europe Foundation (ASEF) ได้จัดโครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ในหัวข้อเรื่อง Gateway to Asia and Europe: Connectivity by Land, Sea and Air เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559 ซึ่งจะเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมองโกเลีย และสหพันธรัฐรัสเซีย โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงได้ที่ www.asef.org หรือ leonie.nagarajan@asef.org ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ