แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของทนายความภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของทนายความภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของทนายความภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของทนายความภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

*เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างผู้จัดงาน ดังนั้นจึงขอแจ้งกับนักศึกษาดังนี้
1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังบรรยายทุกคน
2. กิจกรรมนี้เป็นวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมาย ดังนั้นจึงขอให้สิทธิ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 57)ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าฟังการเข้าฟังบรรยายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชากฎหมาย
3. ขอยกเลิกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ