แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ International Summer Program 2016

ประชาสัมพันธ์ International Summer Program 2016 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ International Summer Program 2016

ด้วย The University of Nottingham Malaysia campus แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ International Summer Program 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-27 กรกฎาคม 2559 สำหรับนักศึกษาทุกระดับ โดยจัดโครงการใน 7 โปรแกรมประกอบด้วย

-  Documentary Film-making: Representing Reality
-  Politics, Culture and the Media in South-East Asia
-  Doing Business in Asia
-  Creative Writing: Place, Travel. Movement
-  Landraces, Landscapes and Livelihood: Issues in development in South East Asia
-  Peaceful Cultures and the Cultures of Peace
-  Intensive Mandarin Chinese for Beginners

นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ต้องมีผลสอบ IELTS 6.0 และต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 4750 เหรียญมาเลเซีย (จะได้รับส่วนลด 10% หากชำระค่าลงทะเบียนก่อน 30 เมษายน 2559) โดยผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nottingham.edu.my/international/summer/international-summer-school/index.aspx และสามารถติดต่อสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ