แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล Eramus + International Dimension – Doctoral Nomination

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล Eramus + International Dimension – Doctoral Nomination - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล Eramus + International Dimension – Doctoral Nomination

ด้วย Universidad de Granada ประเทศสเปน แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล Eramus + International Dimension – Doctoral Nomination และขั้นตอนการเสนอชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดย UG จะได้แจ้ง Link การสมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ในช่วงปลายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 โดยผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ