แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ CSC Chinese University Scholarship 2016 [หมดเขต 31 มีนาคม 2559]

ประชาสัมพันธ์ CSC Chinese University Scholarship 2016 [หมดเขต 31 มีนาคม 2559] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ CSC Chinese University Scholarship 2016 [หมดเขต 31 มีนาคม 2559]

ด้วย Dongbei University of Finance and Economics ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2016 สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท ระยะเวลารับทุน 2.5 ปี และระดับปริญญาเอก ระยะเวลารับทุน 3 ปี โดยจัดสรร Full Outbound Scholarship (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ไทย และประเทศเพื่อนบ้านของสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ http://iiclc.dufe.edu.cn ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ