แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย ภาคบรรยาย

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย ภาคบรรยาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย ภาคบรรยาย

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย ภาคบรรยาย กิจกรรมหลัก 2 ชั่วโมง (ภาคบรรยาย 2 ชม. ภาคปฎิบัติ 18 ชม. ) ณ ห้องเรียน LB 1402 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เลือกวันและเวลาในการเข้าฟังบรรยาย

*ระบบเปิดวันที่ 17 มีนาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ