แสดงรายละเอียดข่าวEU Funds เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการเขียนโรงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนจาก EU [หมดเขต 27 พฤษภาคม 2559]

EU Funds เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการเขียนโรงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนจาก EU [หมดเขต 27 พฤษภาคม 2559] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 EU Funds เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการเขียนโรงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนจาก EU [หมดเขต 27 พฤษภาคม 2559]

ด้วย European Training Academy จะจัดฝึกอบรมการเขียนโครงการวิจัย (European Projrct Proposal Development Training for Horizon 2020) ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ณ Solvay Brussels School of Economics and Management ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อเตรียมเสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก EU สำหรับปี 2020 ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆมาเป็นวิทยากรบรรยาย
โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสืบค้นข้อมูลและสมัครลงทะเบียนร่วมการฝึกอบรมได้โดยตรงที่ www.eu-academia.eu

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ