แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ 2016 TCUS International Summer School [หมดเขต 27 พฤษภาคม 2559]

โครงการ 2016 TCUS International Summer School [หมดเขต 27 พฤษภาคม 2559] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ 2016 TCUS International Summer School [หมดเขต 27 พฤษภาคม 2559]

ด้วย National Sun Yat-sen University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ 2016 TCUS International Summer School – Global Vision, Asia Connection at NSYSU ในระหว่างวันที่ 6-25 กรกฎาคม 2559 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://summer.taiwanstudy.asia

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ