แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของทนายความภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของทนายความภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของทนายความภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของทนายความภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

*ระบบเปิดวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ