แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Summer Session 2016 ณ Chonnam National University [หมดเขต 15 มีนาคม 2559]

โครงการ Summer Session 2016 ณ Chonnam National University [หมดเขต 15 มีนาคม 2559] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Summer Session 2016 ณ Chonnam National University [หมดเขต 15 มีนาคม 2559]

ด้วย Chonnam National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Chonnam National University International Summer Session 2016 ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2559

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย และอีเมล์ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://international.chonnam.ac.kr

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ