แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมเสริม จำนวน 6 ชั่วโมง ใน วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ