แสดงรายละเอียดข่าวNagasaki University Application for Fall Semester 2016 [หมดเขต 18 มีนาคม 2559]

Nagasaki University Application for Fall Semester 2016 [หมดเขต 18 มีนาคม 2559] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Nagasaki University Application for Fall Semester 2016 [หมดเขต 18 มีนาคม 2559]

ด้วย Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ Nagasaki University Application for Fall Semester 2016 โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 2 ช่วงเวลา คือ

1.  ปลายเดือนกันยายน 2016-มีนาคม 2017
2.  ปลายเดือนกันยายน 2016-ปลายเดือนกันยายน 2017

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถ Download เอกสารเกี่ยวข้องเพิ่มเติม และใบสมัครที่ www.nagasaki-u.ac.jp/rytgaku/e/pis/syrrui_e3_nujalp.html กำหนดรับสมัครภายในหมดเขต 18 มีนาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ