แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of Malaya (หมดเขต 18 เมษายน 2559)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of Malaya (หมดเขต 18 เมษายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of Malaya (หมดเขต 18 เมษายน 2559)

ด้วย University of Malaya ประเทศมาเลเซีย แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2016 (เริ่มเดือนกันยายน) โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ http://e-inbound.um.edu.my ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 โดยนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการแจ้งชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ