แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of Ryukyus (หมดเขต 18 มีนาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of Ryukyus (หมดเขต 18 มีนาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of Ryukyus (หมดเขต 18 มีนาคม 2559)

ด้วย University of Ryukyus แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2016-2017 University of Ryukyus Student Exchange Programs โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 11 เดือน
2.  ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
3.  เป็นผู้มีความสามาถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ (มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 TOEIC 590 หรือ IELTS 5.5

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/article/1/2/8/en และจัดทำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ