แสดงรายละเอียดข่าวInha University รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน (หมดเขต 12 สิงหาคม 2559)

Inha University รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน (หมดเขต 12 สิงหาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Inha University รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน (หมดเขต 12 สิงหาคม 2559)

ด้วย Inha University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://summer.inha.ac.kr และติดต่อได้โดยตรงที่ inhasummer@inha.ac.kr ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 25 กรกฤาคม – 12 สิงหาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ