แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship 2016/2017 (หมดเขต 30 มีนาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship 2016/2017 (หมดเขต 30 มีนาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship 2016/2017 (หมดเขต 30 มีนาคม 2559)

ด้วย ASEAN University Network (AUN) แจ้งประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship 2016/2017 สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระยะเวลารับทุน 3 ปี และระดับปริญญาเอก ระยะเวลารับทุน 4 ปี
โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csc.edu.cn/laihua หรือwww.campuschina.org และโปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ