แสดงรายละเอียดข่าวข้อมูลทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา

ด้วย Institute of International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำหนังสือเรื่อง “Funding for United States Study: A Guide for International Students and Professionals” ซึ่งรวบรวมทุนการศึกษาและวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-หลังปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา จำนวนกว่า 500 ทุน พร้อมรายละเอียดงบประมาณสนับสนุน โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.FundingUSstudy.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ