แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดนตรีเยาวชน (หมดเขต 31 พฤษภาคม 2559)

เชิญเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดนตรีเยาวชน (หมดเขต 31 พฤษภาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดนตรีเยาวชน (หมดเขต 31 พฤษภาคม 2559)

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดนตรีเช็กสำหรับเยาวชน (Czeh Music Camp for Youth) ครั้งที่ 20 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559 ณ Radost Camp เมือง Homi Jeleni ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันผ่านกิจกรรมดนตรี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสมัครได้โดยตรงที่ www.chtm.cz ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ