แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุน FUSION (หมดเขต 8 มีนาคม 2559)

ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุน FUSION (หมดเขต 8 มีนาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุน FUSION (หมดเขต 8 มีนาคม 2559)

ด้วย วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุน FUSION (Future Europe and South Asia Mobility Network) Cohort 3 ซึ่งเป็นทุนในโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาที่ให้สำหรับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียเพื่อแลกเปลี่ยนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาคีในสหภาพยุโรป ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ระดับหลังปริญญาเอก และสำรับบุคลากร ซึ่งจะรับสมัครระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 8 มีนาคม 2559 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fusion-edu-apply.org และติดต่อสมัครได้โดยตรงที่ email: ird.camt@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ