แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ AUN-ACTS Exhibition

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ AUN-ACTS Exhibition - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ AUN-ACTS Exhibition

ด้วย วิทยาลัยนานาชาติ ได้ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ AUN-ACTS Exhibition: Foster Academic Collaboration and Mobility Enrichment ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.00น. ณ ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ