แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ อเมริการ เลือกตั้งกันอย่างไร?

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ อเมริการ เลือกตั้งกันอย่างไร? - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ อเมริการ เลือกตั้งกันอย่างไร?

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ อเมริการ เลือกตั้งกันอย่างไร?
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม จำนวน 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.
ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียน LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ