แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Energy in the ASEAN Community

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Energy in the ASEAN Community - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Energy in the ASEAN Community

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Energy in the ASEAN Community : The Role of Thailand – Where is Thailand in this playing field ? ” วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. กิจกรรมเสริม 3 ชั่วโมง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ