แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2559 (หมดเขต 25 มีนาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2559 (หมดเขต 25 มีนาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2559 (หมดเขต 25 มีนาคม 2559)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน โดยผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าวสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ที่ www.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ แวดวงอุดมศึกษา และผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง และเอกสารการสมัครรับทุนต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัยยูนนาน ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ