แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ TF LEaRN AY 16/17 @ National University of Singapore (หมดเขต 26 กุมภาพันธ์ 2559)

โครงการ TF LEaRN AY 16/17 @ National University of Singapore (หมดเขต 26 กุมภาพันธ์ 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ TF LEaRN AY 16/17 @ National University of Singapore (หมดเขต 26 กุมภาพันธ์ 2559)

ด้วย Ms.Annick Kwong ตำแหน่ง Assistant Manager, International Relations Office, National University of Singapore ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ The Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking (TF Learning) Programme 2016 ณ National University of Singapore โดยมีระยเวลาของการเข้าร่วมโครางการคือ เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2016 และนักศึกษาอาจได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 6500 เหรียญสิงคโปร์ โดยผู้สนใจโปรดแจ้งงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ