แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181, 177443 ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร,อ.ดร.อุษณีย์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181, 177443 ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร,อ.ดร.อุษณีย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181, 177443 ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร,อ.ดร.อุษณีย์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181, 177443 ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร,อ.ดร.อุษณีย์

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ก.พ. 59
วิชา 177181 ตอน 001 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1401
วิชา 177443 ตอน 001 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1403

หมายเหตุ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม GE (ฟังบรรยายพิเศษ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ