แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมหลัก จำนวน 2 ชั่วโมง
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ