แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาศาลแขวงและศาลจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาศาลแขวงและศาลจังหวัดเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาศาลแขวงและศาลจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ และ ศาลแขวงเชียงใหม่

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-12.00 น.
วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น.
กิจกรรมหลักจำนวน 6 ชั่วโมง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ