แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University (หมดเขต 19 กุมภาพันธ์ 2559)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University (หมดเขต 19 กุมภาพันธ์ 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University (หมดเขต 19 กุมภาพันธ์ 2559)

ด้วย Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2016-2017 (September 2016 – August 2017) จำนวน 4 โครงการให้กับนักศึกษา มช. ที่สนใจเข้าร่วม โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.  iExPo www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/iexpo
2.  OUSSEP www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/oussep/oussepapp
3.  Frontier Lab www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/frontierlab
4.  Maple www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/maple

ทั้งนี้ OU ได้กำหนดคุรสมับติของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการไว้ ดังนี้
1.  เป็นนักศึกษาเต็มเวลาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
2.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT80 หรือ IELTS 6.0
3.  มีผลทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือ N4 สำหรับการเข้าร่วม Maple Program และ N1 สำหรับ iExPo Japanese-based program

และให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ