แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program (หมดเขต 11 เมษายน 2559)

ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program (หมดเขต 11 เมษายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program (หมดเขต 11 เมษายน 2559)

ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้ที่ประสงค์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 ทุน โดยกำหนดวันสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.fulbrightthai.org และสามารถติดต่อได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ