แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (รอบที่2)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (รอบที่2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (รอบที่2)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ( รอบที่ 2 )

โดยขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์เข้าร่วมปฐมนิเทศในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานหรือหากติดภารกิจอื่นใดสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ