แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนัดเรียนกระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยานวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. LB 1403

ประกาศนัดเรียนกระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยานวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. LB 1403 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนัดเรียนกระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยานวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. LB 1403

ประกาศนัดเรียนกระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยานวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ