แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โครงการ สัมมนาเรื่อง “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์ ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โครงการ สัมมนาเรื่อง “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์ ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โครงการ สัมมนาเรื่อง “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์ ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม !!!!
โครงการ สัมมนาเรื่อง “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์ ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น.
*ระบบเปิดวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ