แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Teacher Training Students (หมดเขต 5 กุมภาพันธ์ 2559)

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Teacher Training Students (หมดเขต 5 กุมภาพันธ์ 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Teacher Training Students (หมดเขต 5 กุมภาพันธ์ 2559)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมหลักสูตร Teacher Training Students แก่ครูผู้สอนในระดับประถามศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ Japanese Government (Monbukagakusho: Mext) Scholarship for 2016 เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm และสามารถติดต่อได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ