แสดงรายละเอียดข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Introduction to International Arbitration (หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2559)

สถาบันอนุญาโตตุลาการเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Introduction to International Arbitration (หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันอนุญาโตตุลาการเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Introduction to International Arbitration (หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2559)

ด้วย สถาบันอนุญาโตตุลาการ สาขาประเทศไทย จะจัดการอบรมเรื่อง Introduction to International Arbitration ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน Thailand Arbitration Center กรุงเทพฯ เป็นการอบรมในเรื่องความเข้าใจในหลักการทั่วไปของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ในกระบวนแก้ปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทราบกรอบงานทางกฎหมายและกระบวนการของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.clarbthailand.org และติดต่อลงทะเบียนได้โดยตรงภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ