แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ TUFS Short Stay Summer Program 2016 (หมดเขต 15 มีนาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์ TUFS Short Stay Summer Program 2016 (หมดเขต 15 มีนาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ TUFS Short Stay Summer Program 2016 (หมดเขต 15 มีนาคม 2559)

ด้วย Tokyo Universoty of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ TUFS Short Stay Summer Program 2016 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tufs.ac.jp/english/intlaffairs/exchange_in/sssp.html และสมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ได้โดยตรงที่ http://e-apply.jp/n/tufs-3 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15มีนาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ