แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต

เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต

สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ ได้จัดโครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ โดยทางสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ จะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ