แสดงรายละเอียดข่าวHumanitarian Affairs UK และรัฐบาลเวียดนามเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม

Humanitarian Affairs UK และรัฐบาลเวียดนามเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Humanitarian Affairs UK และรัฐบาลเวียดนามเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม

ด้วย Humanitarian Affairs UK และรัฐบาลเวียดนาม ได้มีเอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม the 7th University Scholars Leadership Symposium ซึ่งจะจัดที่กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2559 เป็นการประชุมเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก ได้รับฟังการบรรยายจากนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลโนเบล โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ www.humanitarianaffairs.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ