แสดงรายละเอียดข่าวThe 2nd SEAMEO Youth Leadership Forum (หมดเขต 29 มกราคม 2559)

The 2nd SEAMEO Youth Leadership Forum (หมดเขต 29 มกราคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The 2nd SEAMEO Youth Leadership Forum (หมดเขต 29 มกราคม 2559)

ด้วย SEAMEO SPAFA กำหนดจัด A Youth Leadership Forum ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 22 จึงได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 อายุระหว่าง 18-24 ปี หรือนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษามีประสบการณ์การเป็นผู้นำ มีทักษาะด้านภาษาอังกฤษ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน เป็นอย่างดี พิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อได้โดยตรงที่ www.seameo-spafa.org/YLF2016 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ