แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

โดยนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ