แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์งาน The 2016 Education USA Fair

ประชาสัมพันธ์งาน The 2016 Education USA Fair - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์งาน The 2016 Education USA Fair

ด้วย Embassy of the United States of America ประจำกรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์งานศึกษาต่ออเมริกา Education USA Fair 2016 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจพบปะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาและรับข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00-19.30น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://educationusathailand.eventbrite.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ