แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมหลัก จำนวน 6 ชั่วโมง เวลา 08.00 -12.00 น
โดยให้นักศึกษารหัส 56 เลือกสถานที่ทัศนศึกษา
  1. ศาลเชียงใหม่ วันที่ 10 ก.พ. 59 จำนวน 60 คน หรือ วันที่ 17 ก.พ. 59 จำนวน 60 คน
  2. ศาลแขวงเชียงใหม่ วันที่ 10 ก.พ. 59 จำนวน 60 คน หรือ วันที่ 17 ก.พ. 59 จำนวน 60 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ