แสดงรายละเอียดข่าวประกาศแจ้งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี คณะนิติศาสตร์ ให้มาติดต่อรับด่วน

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี คณะนิติศาสตร์ ให้มาติดต่อรับด่วน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี คณะนิติศาสตร์ ให้มาติดต่อรับด่วน

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี คณะนิติศาสตร์ ให้มาติดต่อรับด่วน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ