แสดงรายละเอียดข่าวAustralian National University เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม ANU Global Programs Fair (หมดเขต 22กุมภาพันธ์ 2559)

Australian National University เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม ANU Global Programs Fair (หมดเขต 22กุมภาพันธ์ 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Australian National University เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม ANU Global Programs Fair (หมดเขต 22กุมภาพันธ์ 2559)

ด้วย Australian National University (ANU) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ANU Global Programs ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 ณ Union Court, ANU ระหว่างเวลา 11.00-15.00น. โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ chloe.pradal-morand@anu.edu.au ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ