แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ด้วย บริษัท บริท เอ็ดดูเคขั่น จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (UK University Fair 2016) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 15.00-20.00น. โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.brit-ed.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ