แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเรื่อง รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์ ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเรื่อง รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์ ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเรื่อง รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์ ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเรื่อง รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์ ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว
กิจกรรมเสริม จำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
ในวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ